Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Edukacja

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

przyjmijcie program edukacyjny Europejskiego Centrum Solidarności na rok szkolny 2013/2014. Stworzyliśmy go w oparciu o podstawę programową dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej. Nie powiela jednak programu szkolnego, ale jest jego uzupełnieniem i urozmaiceniem.

Oferujemy różnorodne formy edukacyjne – warsztaty, aktywne zwiedzanie wystawy „Drogi do Wolności”, dyskusje z uczestnikami historycznych wydarzeń, spacery z przewodnikiem po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, konferencje i projekty młodzieżowe i konkursy.

Zapraszamy do udziału w następujących grupach projektów:


Pełen program edukacyjny
: pobierz plik pdf (5 MB).

Edukacja historyczna i obywatelska to cel aktywności ECS

  • Wychowujemy do świadomego uczestniczenia w życiu publicznym i społecznym
  • Uczymy otwartości wobec innych
  • Kształtujemy postawy zdobywania wiedzy przez całe życie
  • Wspieramy nabywanie kompetencji kulturowej
  • Kształcimy umiejętności analizy materiałów źródłowych, pracy zespołowej i prezentacji zdobytej wiedzy
  • Uczymy praktycznych umiejętności społecznych: komunikacji i autoprezentacji
  • Inspirujemy do samodzielnego stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi
  • Wykorzystujemy obszerną bazę artefaktów, takich jak: fotografie, teksty źródłowe i materiały audiowizualne


Podczas naszych zajęć chcemy pokazać młodym ludziom, jak znaczące były inicjatywy demokratyczne, szczególnie ruch Solidarności, dla kształtu dzisiejszej Europy. I jak nadal na aktualności nie tracą tak istotne kwestie, jak solidarność, demokracja, wolność słowa czy sprawiedliwość. Dlatego chcemy kształtować postawy młodych ludzi – otwierać na społeczeństwo obywatelskie, prowokować do aktywności społecznej, uwrażliwiać na przejawy niesprawiedliwości i nietolerancji, uczyć otwartości, odpowiedzialności i współdziałania, a także rozwijać umiejętności, które umożliwią im świadomie uczestnictwo w życiu publicznym.

Jaka jest cena odwagi cywilnej, czy życie w stabilnym państwie zwalnia z obowiązku aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, czy wybory to obowiązek a może przywilej, co oznacza dzisiaj  „wolność”? – to tylko niektóre pytania, na które wspólnie szukać chcemy odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy, nasza aktywność możliwa będzie tylko wówczas, gdy znajdziemy w Was życzliwych partnerów.

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
ul. Doki 1 | 80-958 Gdańsk
tel.: 58 767 79 71 | email: ecs@ecs.gda.pl
www. facebook.com/solidaritycentre
www.ecs.gda.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
kierownik: Agnieszka Piórkowska | tel. 58 768 23 10 | e-mail: a.piorkowska@ecs.gda.pl
Małgorzata Cebulska | tel. 58 768 23 19 | e-mail: m.cebulska@ecs.gda.pl
Agnieszka Wichrowska | tel. 58 768 23 16 | e-mail: a.wichrowska@ecs.gda.pl
www.ecs.gda.pl/edukacja

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl