Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

O nas

Europejskie Centrum Solidarności

 

Europejskie Centrum Solidarności to wyjątkowo ambitny projekt. ECS jest instytucją nowej formy: nie jest tylko muzeum, ale także instytucją edukacyjną i naukową, promującą wiedzę o Solidarności i ruchach antykomunistycznych w Polsce i w Europie. Ma być równocześnie instytucją wpierającą badania nad ruchami antykomunistycznymi w Polsce. Ambicją założycieli jest stworzenie z ECS środkowoeuropejskiej agory, miejsca spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji w Europie. ECS chce wspierać refleksje nad stanem społeczeństwa otwartego, nad rolą państwa, nad tożsamością wspólnot demokratycznych, nad problemem sprawiedliwości społecznej; chce odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób w systemie wolnorynkowym można zachować równe szanse dla rozwoju obywateli. Ważnym celem ECS jest także promocja idei wolności i solidarności w państwach autorytarnych. Solidarność była nowym ruchem wolnościowym w Europie, (przypomina mi się dziś modne hasło „Myśl uniwersalnie, działaj lokalnie", które dobrze charakteryzuje ambicje tego historycznego ruchu), i to w tym duchu solidarnościowej rewolucji powstaje ambitna instytucja, w której spotkać się powinny historia z przyszłością Polski i Europy. Niestety, podobnych instytucji dotychczas w Europie nie stworzono. ECS wkracza więc w nową przestrzeń, jest eksperymentem, który może stać się ważnym wzorem i punktem odniesienia dla innych państw europejskich. Na tym polega atrakcyjność tego projektu.

 

Misja Europejskiego Centrum Solidarności

Chcemy przyczynić się do tego, aby ideały ruchu Solidarność- demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu - zachowały swoją atrakcyjność i aktualność.

Chcemy zachować w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenie Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji, aby we wspólnocie europejskich demokracji Solidarność była ważną częścią mitu założycielskiego Europy.

Chcemy, aby Solidarność była źródłem inspiracji i nadziei dla tych, którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych.

  Basil Kerski

dyrektor ECS

 

ECS to instytucja kultury powołana do życia w 2007 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego, NSZZ Solidarność i Fundację Centrum Solidarności. Powierzchnia użytkowa nowo powstającego budynku ECS to niemal 26 tys. metrów kwadratowych. Sercem ECS będzie wystawa stała dedykowana historii ruchu Solidarność. Zaplanowano miejsce na wystawy czasowe, bibliotekę i czytelnię, mediatekę, archiwum, ośrodek badawczo-naukowy, ośrodek edukacyjno--szkoleniowy oraz pracownie warsztatów twórczych dla młodzieży.

 

UMOWA o utworzeniu Europejskiego Centrum Solidarności wraz z aneksem z 2013 roku

STATUT Europejskiego Centrum Solidarności


Skład Rady Europejskiego Centrum Solidarności

Skład Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności

Dołączone pliki

Akt erekcyjny ECS_pl(akt1.jpeg)

Akt erekcyjny ECS_en(akt2.jpeg)

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl