Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Przyszła siedziba ECS

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) powstaje w Gdańsku, w dzielnicy Nowe Miasto, w historycznym miejscu przy Placu Solidarności w pobliżu Bramy Nr 2 i Pomnika Poległych Stoczniowców, na terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności (plan zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/903 z dnia 30 września 2004 roku /Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 138, poz. 2422 z dnia 15 listopada 2004 roku/) w kompleksie, którego główną oś kompozycyjno-funkcjonalną tworzą:

  • Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców i historyczną Bramą nr 2 dawnej stoczni
  • Obiekty kubaturowe Europejskiego Centrum Solidarności, na które przeznaczono w planie miejscowym teren o powierzchni 0,99 ha
  • Droga do Wolności - bulwar szerokości 42 m wiodący w stronę kanału Martwej Wisły
  • Sala BHP
  • Nowe Pobrzeże z Bulwarem Nadwodnym

Plan zagospodarowania:

ZOBACZ TAKŻE:

Szczegółowy opis nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie na budynek ECS

Międzynarodowe konsultacje dotyczące projektowanego przyszłego budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i jego otoczenia

Umowa na dofinansowanie ECS

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ECS

Pliki video:

Dołączone pliki

Plan zagospodarowania(opracowanie-granica2.jpg)

Mteriały promocyjne Pracowni Architektonicznej FORT na temat przyszłej siedziby ECS(opis_materialy_promocyjne_maj-2009.pdf)

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl