Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Młodzi Solidarni

PROJEKT OBYWATELSKO-PLASTYCZNY

Młodzi Solidarni | Strajk – władza – kobieta

Projekt „Młodzi Solidarni” to kolejna edycja warsztatów, adresowanych do młodzieży uzdolnionej plastycznie. Podczas wieloetapowych warsztatów młodzi ludzie rozwijają nie tylko umiejętności plastyczne, ale również wrażliwość historyczną. Celem projektu jest wzbudzenie wśród młodych ludzi potrzeby sięgnięcia po tematy związane z najnowszą historią Polski i zobrazowania ich w postaci obrazów. W tym roku wzorem dla prac warsztatowych – powstających pod kierunkiem profesjonalistów – są archiwalne fotografie dokumentujące istotne wydarzenia na polskiej drodze do wolności, przejawy władzy oraz rolę kobiet w PRL. Podczas warsztatów będziemy motywować uczestników do nadania aktualności tym wydarzeniom i postaciom, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu się demokratycznej Polski. Ponadto chcemy uwrażliwiać młodzież na obecność kobiet w przestrzeni społecznej, solidarnościowej i politycznej. Finałem projektu będzie wernisaż prac plastycznych w 25 rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w Polsce.
 
■ koszt: zajęcia bezpłatne
■ adresat: uzdolniona plastycznie młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
■ termin: luty – czerwiec 2014
■ informacje: Małgorzata Cebulska, koordynatorka projektu | Dział Projektów Edukacyjnych ECS |
e-mail: m.cebulska@ecs.gda.pl | tel.: 58 768 23 19

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl