Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Ogólnopolskie programy edukacyjne

Młodzieży i nauczycielom z całej Polski proponujemy dwa programy edukacyjne: Zieloną Szkołę Wolności oraz Solidarną Szkołę. Dzięki tym programom młodzież będzie mogła poznać nie tylko najnowszą historię Polski, ale również zgłębić wiedzę  o wartościach takich jak solidarność, wolność, sprawiedliwość  oraz  demokratyczne i obywatelskie działanie jednostek i społeczności. W programach stosujemy aktywne metody nauczania. M.in. metodę projektową, której głównym celem jest kształtowanie  umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz krytycznego myślenia.

Europejskie Centrum Solidarności jako miejsce spotkań pragnie przekazać młodym ludziom przesłanie dążenia do ustawicznego dbania o swoje obywatelskie prawa, ale również obywatelskie obowiązki. Spotykając się w ECS wspólnie chcemy dyskutować o współczesnym rozumieniu solidarności, demokracji, kultury dialogu oraz globalnych i lokalnych problemach współczesnego świata.

Nasze projekty realizujemy we współpracy z innymi instytucjami oświaty: Muzeum II Wojny Światowej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl