Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

W kręgu kultury...

W kręgu kultury… | Warsztaty międzykulturowe

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat wielości kultur globalizującego się świata, ich wzajemnego przenikania, a także kształtowanie postawy otwartości wobec ludzi o różnym pochodzeniu etnicznym. Przedmiotem warsztatów będzie różnorodność kultury Europy, będąca konsekwencją napływem emigrantów z innych kontynentów. Gimnazjaliści pracują metodą projektu, biorą też udział w konkursie plastycznym i filmowym oraz warsztatach międzykulturowych.
To cykliczny przedsięwzięcie edukacyjne zainicjowany przez Fundację Pracowania Kultury oraz Gimnazjum nr 18 w Gdańsku. W ubiegłych latach młodzi ludzie poznawali kulturę islamu, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki Wschodniej.

■ koszt: zajęcia bezpłatne
■ adresat: uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych z Trójmiasta i okolic
■ termin: październik 2013 – marzec 2014
■ zapisy: do 15 listopada 2013 | Joanna Dąbrowska | e-mail: wkręgukultury@gmail.com

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl