Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Solidarna Szkoła

Celem programu jest zaangażowanie całej szkolnej społeczności w edukację solidarnościową oraz  debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji w Polsce i Europie.

Chcemy:
■ Wypracować szkolny model wychowania uczniów do współodpowiedzialności za umacnianie demokracji w Polsce i Europie.
■ Kształtować u uczniów tożsamość historyczną poprzez zaangażowanie ich w edukację solidarnościową oraz otwartą debatę publiczną na temat demokracji.
■ Kształtować u uczniów postawę solidarności oraz poczucie wspólnoty.

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do podejmowania działań, które sprawią, że staną się one atrakcyjnym miejscem, kształtującym u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej.

Uczniowie – realizując projekty historyczne, społeczne i obywatelskie – szukają m.in. odpowiedzi na pytania:
■ Solidarność – jakie są jej historia i współczesność?
■ Co to jest solidarność i w czym może się przejawiać?
■ Dlaczego solidarność jest taka ważna w życiu społecznym?
■ Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie demokracji?

Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności i demokracji.

W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

Program „Solidarna Szkoła” jest elementem ogólnopolskich  obchodów 25. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 roku, wspólnego projektu Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu „Archiwa Przełomu” 1989–1991 oraz działań podejmowanych przez Inicjatywę Razem 89.
Najaktywniejsi uczestnicy Programu spotkają się na gali w nowoczesnej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 12 uczniów i uczennic weźmie udział w międzynarodowym spotkaniu „Szkoła Przyszłości”, w którym młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej wymieni się doświadczeniami w budowaniu demokracji w ich kraju.

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

■ koszt: zajęcia bezpłatne
■ adresat: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski
■ termin: październik 2013 – sierpień 2014
■ zapisy: do 30 grudnia 2013
■ informacje: www.ceo.org.pl/solidarna

Pobierz: regulamin projektu, harmonogram projektu.

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl