Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Szkoły podstawowe

Uczymy historii Solidarności i równocześnie przybliżamy najmłodszym wartości, takie jak solidarność, tolerancja, poszanowanie praw drugiego człowieka, empatia. W tegorocznym programie podejmujemy, poza wciąż towarzyszącymi nam tematami historycznymi, wyzwanie przekazania najmłodszym elementarnej wiedzy o życiu w społeczeństwie. Chcemy kształtować w uczniach postawy zaangażowania w działania obywatelskie, wrażliwość społeczną, odpowiedzialność, poczucie więzi ze wspólnotę lokalną, narodową, europejską i globalną oraz tolerancję.

Narodziny Solidarności. Historia jednej piosenki i kilku fotografii
■ klasy I–VI
Co można wyczytać z reporterskich zdjęć sprzed ponad trzydziestu lat? Czy życie w PRL było szare jak czarno-białe zdjęcia? Co się działo z dziećmi, kiedy rodzice strajkowali?
Uczestnicy warsztatów wystąpią w roli odkrywców opowieści zawartych w strajkowej poezji i fotografiach z Sierpnia ’80.

Razem możemy więcej. Warsztaty filozoficzne
■ klasy I–VI
Lepiej wspólnie czy w pojedynkę? Czy tylko słabszy potrzebuje mocniejszego, a może i mocniejszy potrzebuje słabszego? Uczestnikom warsztatów pragniemy uświadomić potrzebę zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi w książkach, nie tylko filozoficznych. Dzięki bajkom filozoficznym dzieci odkryją siłę solidarności, współdziałania i współodczuwania.

Twórczy recycling. Warsztaty ekologiczne
■ klasy I–VI
Jak stworzyć ciekawą zabawkę ze starej gazety i plastykowych zakrętek? Komu szkodzą śmieci? Dlaczego nasza planeta się zmienia?
Podczas warsztatów chcemy inspirować uczestników do kreatywnego spojrzenia na otaczający ich świat. Wspólnie stworzymy obiekt z przedmiotów już nieużytecznych, nadając im tym samym nową jakość. Chcemy uświadamiać dzieciom potrzebę wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu.

Sztuka żądania. Postulaty, które zmieniły historię
■ klasy IV–VI
Dlaczego robotnicy powiedzieli władzy: „Nie!”? Dlaczego stoczniowcy nie poszli do domu, gdy dostali podwyżki? Poprzez zabawę dzieci poznają treść postulatów robotniczych z Sierpnia ’80. Uświadamiając im trudne warunki życia w PRL, pokażemy mechanizmy wpływania na życie publiczne, m.in. poprzez umiejętność wyrażania swoich żądań oraz działanie w grupie.

Sztuka burzenia murów. Warsztat z komunikacji społecznej
■ klasy IV–VI
Ile metrów miał mur berliński? Jakie dziś dzielą nas mury? Na czym polega sztuka komunikacji?
Opowiemy podczas tych warsztatów nie tylko o murach historycznych, ale również o murach współcześnie dzielących ludzi. Uczestnicy warsztatów poznają sekrety dobrego komunikowania się z innymi.

Solidarność w znaku. Warsztaty plastyczne
■ klasy IV–VI
Czy artyści w PRL cieszyli się wolnością? Jak działała cenzura? Kto jest autorem solidarycy?
Uczestnicy poznają pracę grafika oraz różne rodzaje technik plastycznych. Zapoznają się ze znaczeniami słów: „cenzura” i „wolność”. A unikatowe materiały archiwalne posłużą im do stworzenia własnego znaku solidarności.


■ koszt: wszystkie zajęcia bezpłatne
■ termin: poniedziałek–piątek, godz. 9–13
■ czas trwania: 2 godziny lekcyjne
■ miejsce: historyczna Sali BHP na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina
■ zgłoszenia: Dział Projektów Edukacyjnych ECS | tel.: 58 768 23 16 | e-mail: edukacja@ecs.gda.pl

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl