Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Aktualności

Medal Wdzięczności odebrali czescy dysydenci

06.06.2014
fotka

Nie poprzestali na działalności dysydenckiej we własnym kraju, ale w walce o wyzwolenie z systemu komunistycznego współpracowali również z polską opozycją. W podziękowaniu za ten wspólny wysiłek w budowaniu wolności 4 czerwca w Pradze ośmioro Czechów otrzymało Medal Wdzięczności.

Odznaczenie ustanowione w 2010 roku przez Europejskie Centrum Solidarności w 30 rocznicę powstania Solidarności wręczyła Grażyna Bernatowicz, Ambasador RP w Czechach. Patronat nad wydarzeniem objął wiceprzewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Přemysl Sobotka.

Krótka relacja z uroczystości zamieszczona w głównym wydaniu wiadomości Czeskiej Telewizji z dnia 4 czerwca jest dostępna na stronie: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/

Zwycięstwo Solidarności byłoby znacznie trudniejsze, gdyby nie pomoc wielu ludzi dobrej woli z całego świata. Jeśli wiedzą Państwo o osobach, które mogłyby dołączyć do grona 678 dotychczasowych laureatów Medalu Wdzięczności, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji tutaj.

 

śp. Jiří Dienstbier
Jeden z pierwszych sygnatariuszy Karty 77, dwukrotnie jej rzecznik, a także jeden z założycieli Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS), organizacji, która miała na celu wspieranie dysydentów i ich rodzin oraz zwracanie opinii publicznej na ich trudne położenie. Był założycielem pisma „Cztverec" (Kwadrat), poświęconego polityce zagranicznej. W latach 1979-82 aresztowany za działalność antypaństwową. Był również członkiem Koła Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i w 1987 r. uczestniczył m. in. w konspiracyjnym spotkaniu opozycji polskiej i czechosłowackiej, które odbyło się w górach ziemi kłodzkiej. Był pierwszym niekomunistycznym ministrem spraw zagranicznych Czechosłowacji.

 

Dana Němcova
Psycholog, polityk, jedna z pierwszych sygnatariuszy Karty 77 oraz aktywnie współpracujących z polską Solidarnością działaczy ruchu dysydenckiego w Czechach, a także współzałożycielka Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS). Osobiście wspierała Polaków przyjeżdżających do Pragi, udzielając im opieki i schronienia w swoim domu. W nim także współorganizowała spotkania polskiej Solidarności z czeskimi działaczami ruchu dysydenckiego. Utrzymywała kontakty z polskimi środowiskami pism „Znak", „Więź" i „Tygodnik Powszechny". W roku 1979 za działalność wywrotową skazana na 6 miesięcy więzienia.

 

Petr Pospíchal
Publicysta, członek Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS), sygnatariusz Karty 77 i działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, której celem była m. in. wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji oraz represjach stosowanych przez komunistów wobec dysydentów. W 1987 r. został aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania polskich wydawnictw opozycyjnych i kontaktów z Solidarnością. W Polsce odbyła się szeroko zakrojona akcja w jego obronie, obejmująca zbieranie podpisów pod petycją o jego uwolnienie oraz zorganizowaną we Wrocławiu demonstrację.

 

Anna Šabatová
Sygnatariuszka i rzeczniczka Karty 77, współzałożycielka Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS). W 1971 została aresztowana i skazana na trzy lata więzienia za kolportaż ulotek namawiających do bojkotu wyborów parlamentarnych. W latach 1979-84 wydawała czasopismo „Informacje o Karcie 77". W latach osiemdziesiątych działała w ruchu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, od roku 1987 była jego rzeczniczką. Organizowała m.in. przerzuty literatury i materiałów drukarskich przez granicę. Współpracowała z Václavem Havlem na rzecz obrony praw człowieka.

 

śp. Jaroslav Šabata
Filozof, polityk, politolog, sygnatariusz Karty 77, jedna z wiodących postaci „aksamitnej rewolucji" 1989 roku w Brnie. Początkowo jako członek Komunistycznej Partii Czechosłowacji angażował się w wewnątrzpartyjny ruch reformatorski. W maju 1969 pozbawiony wszystkich funkcji partyjnych, a od roku 1970 brał udział w tworzeniu struktur niezależnych. W 1971 został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia za nawoływanie do bojkotu wyborów parlamentarnych. W październiku 1978 został zatrzymany w pobliżu granicy polsko-czechosłowackiej, więziony do grudnia 1980. Od roku 1990 inicjator obywatelskich struktur życia politycznego.

 

Ladislav Mravec
Polityk, dyplomata i opozycjonista. Jego aktywność dysydencka skupiała się przede wszystkim na rozpowszechnianiu polskich wydawnictw opozycyjnych. Współpracował z grupą polskich studentów w Pradze, którzy pod koniec lat 60. rozpowszechniali miesięcznik „Kultura". Pomagał im powielać ulotki, udostępniając maszyny drukarskie, co było głównym zarzutem oskarżenia, gdy w roku 1972 był skazany na 18 miesięcy za działalność wywrotową. W 1990 uniewinniony przez sąd i zrehabilitowany.

 

Václav Burian
Bohemista, polonista, tłumacz literatury polskiej - w tym przede wszystkim Czesława Miłosza. Jako opozycyjny publicysta do roku 1989 funkcjonował tylko w „drugim obiegu". Był redaktorem czasopism „Arch A5", „Notes", „Hanacke nowiny", „Scriptum", gdzie wielokrotnie prezentował polską literaturę i kulturę. Po zmianach ustrojowych współpracował z polskimi czasopismami m. in. „Tygodnikiem Powszechnym", „Literaturą na świecie" czy „Przeglądem Artystyczno-Literackim". Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Helena Stachova
Tłumaczka polskiej literatury. Zajmowała się m. in. twórczością Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy Karola Wojtyły. Udostępniała również mieszkanie studentom, którzy przez góry przemycali z Polski do Czech literaturę i ulotki. W roku 1972 została oskarżona i uwięziona na 10 miesięcy za działalność wywrotową głównie pod zarzutem współpracy z polskim wydawnictwem podziemnym oraz współudziału w wysłaniu do Paryża dla Jerzego Giedroycia publikacji Koraba.

 

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl