Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Aktualności

ECS dla NGO

17.07.2014
fotka

Dwadzieścia ofert złożono w konkursie dla fundacji i stowarzyszeń na najem powierzchni biurowej w budynku Europejskiego Centrum Solidarności. – Od początku deklarowaliśmy, że naszą ambicją jest stworzenie z ECS agory, miejsca spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji w Europie – tłumaczy dyrektor ECS Basil Kerski. – Stąd pomysł, by do budynku przy placu Solidarności zaprosić fundacje i stowarzyszenia działające w oparciu o ideowe przesłanie Solidarności i wartości demokratyczne, które realizują innowacyjne projekty o charakterze społeczno-edukacyjno-kulturalnym, pozostające w zgodzie ze statutowymi celami działalności ECS.  Do dyspozycji organizacji ECS oddaje 370 metrów kw. powierzchni biurowej, znajdujące się na trzecim piętrze.

Nabór ofert prowadzono na drodze publicznego zamówienia w trybie konkursowym, od 30 maja do 30 czerwca. Decyzja Komisji Konkursowej była poprzedzona spotkaniami z oferentami mającymi na celu doprecyzowanie i ostateczne ustalenie numerów i wielkości przyznanej powierzchni biurowej. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu lokali następującym oferentom (kolejność alfabetyczna):

 • Gdańska Fundacja Dobroczynności – 2 lokale (3.22 i 3.24);
 • Fundacja Instytut Lecha Wałęsy – 1 lokal (3.25);
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – 4 lokale (3.27, 3.28, 3.30 i 3.31);
 • oferta wspólna 3 NGO: Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi”, Fundacja Przestrzenie Dialogu – 1 lokal (3.23);
 • Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa – 2 lokale (3.19, 3.20);
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku – 3 lokale (3.34, 3.35 i 3.36);
 • Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” – 2 lokale (3.22, 3.24);
 • Stowarzyszenie Morena: 2 lokale (3.32 i 3.33).

Zgodnie z założeniami konkursu, projekty realizowane przez potencjalnych najemców powinny mieć na celu ochronę praw człowieka oraz wolności rozumianych jako wzmacnianie kompetencji społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania na rzecz aktywności obywatelskiej, wspólnot lokalnych i inicjatyw pozarządowych, budowanie świadomości europejskiej w nawiązaniu do idei Solidarności, czy dialog międzykulturowy.

Wyboru dokonała komisja w składzie:

 • Magdalena Skiba, Kierownik Referatu Współpracy w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • Joanna Mikulska, przedstawicielka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”,
 • Ilona Gosk, przedstawicielka Rady Programowej Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Dyrektor Biura Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Basil Kerski, Dyrektor ECS,
 • Jacek Kołtan, Kierownik Wydziału Myśli Społecznej ECS,
 • Iwona Katarzyńska-Czaplewska, Specjalistka ds. edukacji obywatelskiej ECS,
 • Anna Fedas, Specjalistka ds. edukacji obywatelskiej ECS.

Otwarcie siedziby Europejskiego Centrum Solidarności nastąpi 30–31 sierpnia 2014, z okazji 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl