Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Gdańskie Wykłady Solidarności

Gdańskie Wykłady Solidarności to oferta naukowo-dydaktyczna wykładów publicznych, realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych). Na cykl składają się wykłady intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnozy aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście mają za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo na tle europejskich i globalnych przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych. Drugą istotną cechą cyklu Gdańskich Wykładów Solidarności jest podkreślenie wagi wrażliwości społecznej w refleksji nad współczesną sytuacją Polski i Europy. Wykłady skierowane są dlatego nie tylko do studentów i środowisk akademickich, ale także do wszystkich zainteresowanych publiczną refleksją nad dotykającymi obywateli problemami.

 

Wykład 20

dr Paweł Kuczyński STOP ACTA. Obywatelski zryw pokolenia Y
(14 maja 2014)

dr Paweł Kuczyński jest socjologiem, który uczył studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przez 25 lat. Zainteresowanie metodologią i technikami badań ułatwiło mu na początku lat dziewięćdziesiątych postawienie pierwszego kroku na rynku badań, zarówno społecznych jak i marketingowych. Był współzałożycielem i udziałowcem „Demoskopu” i „IQS”. Pracuje jako menedżer, kierując firmą Communication Service, specjalizującą się m.in. w badaniach i konsultacjach społecznych. Był autorem i realizatorem dziesiątków projektów tego typu realizowanych dla sektora prywatnego i publicznego. Za swoją podstawową aktywność zawodową uważa zarządzanie, które doskonalił m.in. w ramach programu szkoleniowego w Harvard Business School. Łączy ją z pracą naukową, praktykowaną w wolnych chwilach. Od wielu lat jest wykładowcą Collegium Civitas. Skupia się na tematyce ruchów społecznych, czemu dał mocny impuls udział w badaniach Solidarności jako ruchu społecznego w 1981 roku, zrealizowanych przez zespół kierowany przez Alain Touraine’a i Jana Strzeleckiego. Publikacje naukowe – m.in. „W poszukiwaniu ruchu społecznego” (1994) – poświęca tej tematyce i metodologii interwencji socjologicznej, jako oryginalnej metodzie badania ruchów społecznych. Swoją aktywność naukową określa jako off science, czemu służyło m.in. powołanie Fundacji Zespołu Analizy Ruchów Społecznych. Najnowsza publikacja „Obywatele ACTA”, której jest współautorem, ukazuje się właśnie nakładem ECS i została przygotowana przez ZARS.

 

Wykład 19

Edwin Bendyk Zrozumieć rewolucję. Euromajdan: performans, tragedia, katharsis
(16 kwietnia 2014)

Edwin Bendyk jest dziennikarzem, publicystą i pisarzem, dyrektorem Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykładowcą w Centrum Nauk Społecznych PAN. Kierownik działu naukowego w tygodniku „Polityka. Prowadzi blog „Antymatrix". Autor wielu książek, najnowsza to „Bunt Sieci" (2012 r.) o protestach anty-ACTA. Z kolei zbiór esejów „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności" (2002) uzyskał nominację do Nagrody NIKE 2003. Uczestniczył w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 jako członek Panelu Głównego, angażował się w liczne regionalne i branżowe programy foresight. Efektem zdobytych doświadczeń jest publikacja „Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością" wydana w ramach projektu Pomorze 2030. Członek Polskiego PEN Clubu. Przewodniczył Radzie Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Członek rad programowych Programu Rozwoju Bibliotek i projektu „Moja Polis". Członek Komisji Rewizyjnej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Uczestnik ruchu społecznego Obywatele Kultury. Laureat wielu nagród, w tym europejskiej nagrody „Against Discrimination", Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrody Infostar, Nagrody im. Marka Cara, statuetki Infostat.

 

Wykład 18

Prof. Bronisław Misztal Upadek ostatnich tyranów czy trzecia fala autokracji? Nowe ruchy społeczne na Ukrainie, w Wenezueli i w Brazylii
(11 marca 2014)

Bronisław Misztal jest profesorem socjologii specjalizującym się w problemach zmiany społecznej, ruchów społecznych oraz socjologii polityki, a także konsultantem politycznym oraz analitykiem i komentatorem w zakresie polityki publicznej. Od roku 2012 pełni funkcję Ambasadora RP w Portugalii. Był Dyrektorem Wykonawczym Wspólnoty Demokracji (2008–2012) w Stałym Sekretariacie w Warszawie. Prowadził seminaria nt. demokracji w Birmie, Tunezji, Wenezueli i na Bałkanach, przyczyniając się znacząco do postępu debaty demokratycznej oraz do zmian politycznych. Utworzył Instytut Strategii Demokratycznych oraz Rozwoju w Tunezji (będący wynikiem wspólnej inicjatywy rządów Polski i Tunezji). W latach 2007–2009 był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Doradcą Ministra. Wykładał na renomowanych uczelniach m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech. Kierował Wydziałem Socjologii na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie (1995–2011). Był dziekanem Wydziału Stosunków Zagranicznych na Uczelni Vistula (2011–2012). Założyciel i były Prezes Komitetu Badawczego 48 ds. Ruchów Społecznych, Zmian Społecznych i Działań Zbiorowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Posiada bogate doświadczenie w zakresie globalnego zarządzania ideami intelektualnymi i badaniami akademickimi. Opublikował m.in. Paul Hanly Furfey's quest for a good society (współred. Francesco Villa i Eric Sean Williams, 2005), Aktualność wolności: wybór tekstów (antologia, współautor Marek Przychodzeń, 2005), Teoria socjologiczna a praktyka społeczna (2000), Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce: wyzwania w świetle transformacji systemowej (red., 2000), czy też Poland after Solidarity: social movements versus the state (red., 1985).

 

Wykład 17

Prof. Ulrich Beck Modernizacja refleksyjna. Szkic pewnego argumentu
(5 grudnia 2013)

Ulrich Beck jest profesorem socjologii na Uniwesytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz London School of Economics. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów europejskich. Redaktor magazynu nauk społecznych Soziale Welt. Badania prof. Becka skupiają się na teorii modernizacji, socjologii ryzyka, transformacji pracy oraz nierównościach społecznych. W ostatnich latach Beck podejmuje temat socjologicznych i politycznych skutków „modernizacji refleksyjnej” i bada złożoność procesu transformacji od pierwszej do drugiej nowoczesności. Szczególną uwagę zwraca także na konsekwencjach globalizacji interpretując takie zjawiska, jak nowe modele życia społecznego, zmiany klimatyczne, terroryzm międzynarodowy czy kulturowe trudności integracji europejskiej. Beck uważany jest za jednego z najważniejszych współczesnych socjologów. Jest również jednym z najczęściej cytowanych przedstawicieli nauk społecznych na świecie. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad 35 języków. W Polsce ukazały się m.in. Niemiecka Europa (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej (współautorka Elisabeth Beck-Gernsheim, 2013), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa (2012), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności (współautorzy Anthony Giddens i Scott Lash, 2009), Europa Kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności (współautor Edgar Grande, 2009).

 

Wykład 16

Prof. Elżbieta Matynia Zieleni się demokracja? Refleksje na marginesie wiosny arabskiej i nowych ruchów społecznych
(22 października 2013)

Elżbieta Matynia to absolwentka socjologii i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest profesorem socjologii w New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie specjalizuje się w historii idei i socjologii polityki.  Jest też dyrektorem Transregional Center for Democratic Studies w New School, oraz członkiem redakcji „Social Research”.  W swoich najnowszych badaniach skupia się m. in. na wyzwaniach, przed którymi stoją nowe demokracje, rodzące się z dziedzictwem przemocy. Autorka książek i artykułów, z których Performative Democracy przetłumaczona została na język polski (Demokracja performatywna, Wrocław 2008). Jest członkiem redakcji The International Journal of Politics, Culture and Society.

 

Wykład 15

Prof. Ireneusz Krzemiński Spełnione i niespełnione. Dwie wizje Polski i niemożliwy dialog
(22 maja 2013)

Ireneusz Krzemiński jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Pracowni Teorii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Obecnie od wielu lat profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych, członek zarządu Polskiego PEN-Clubu (czwarta kadencja), w latach 2001–2011 członek Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz od 2010 r. Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Obecnie członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Związany z gdańskim środowiskiem dawnego KLD, członek redakcji „Przeglądu Politycznego”. W latach osiemdziesiątych współpracownik „Powściągliwości i Pracy” (do 1990), a potem „Rzeczpospolitej” (1990–1993), „Dziennika” i „Europy”. Publikował w czasopismach nieoficjalnych (takich jak „Aneks”, „Kontakt”, „Zeszyty Literackie”, „Res Publica”) i oficjalnych („Więź”, „Tygodnik Powszechny”, „W Drodze”, „Krytyka”, „Res Publica Nowa”, „Życie” i innych). Autor wielu artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Krzemiński jest autorem i redaktorem wielu książek, w tym m.in.: Solidarność. Doświadczenie i pamięć (wraz z zespołem, 2010), Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni (2009), Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce – raport 2008 (2009), Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne na początku XXI wieku (2006), Polacy – jesień ̛80 (2005), Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie (2004), Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka (wraz z Pawłem Śpiewakiem, 2001), Co się dzieje między ludźmi? (2000), „Solidarność”. Projekt polskiej demokracji (1997); Czy Polacy są antysemitami? (1996) oraz Bitwa o Belweder (wraz z Mirosławą Grabowską, 1991), a ostatnio (także we współredakcji z Pawłem Śpiewakiem) Po rewolucji. Konsolidacja demokracji w małych miastach: Mławie i Szczecinku (2012).

 

Wykład 14

Prof. Tomasz Polak Pod władzą maszyn społecznych? Perspektywa polska
(25 kwietnia 2013)

Tomasz Polak jest teologiem i filozofem, twórcą i kierownikiem Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Do 2007 roku (jako ksiądz katolicki) był profesorem Wydziału Teologicznego UAM, jego dziekanem i prodziekanem. W latach 1997–2003 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Tomasz Polak zajmuje się historią społeczną wczesnego chrześcijaństwa, krytyką ideologii i fantazmatów. Wyniki swoich ostatnich badań podsumował w artykułach: „Świadomościowa i instytucjonalna konstytucja chrześcijaństwa. Pytanie o struktury fantazmatyczne”, Nauka 3/2009; „Roszczenia uniwersalizmów religijnych – źródła i konsekwencje”, Nauka 4/2011. Prof. Polak jest także autorem wielu prac z dziedziny teologii i filozofii, takich jak: Zwischen Sprache und Schweigen (1983), Wspólny świat religii (1995), Abba. Wobec Boga Ojca (1999), Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej (1999), Królowanie Boga, t. 1–3 (20032005), Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego (antologia, współredakcja, 2005), Porzucić etyczną arogancję. Ku redefinicji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa (współredakcja, 2011).


Wykład 13

Prof. Sławomir Magala Solidarność w sieci: walka klas w epoce sentymentalnej konsumpcji
(7 marca 2013)

Sławomir J. Magala jest ekspertem w dziedzinie zarządzania kompetencjami międzykulturowymi i komunikacyjnymi we współczesnych biurokracjach. Od 1985 roku pracuje na Uniwersytecie Erazma z Rotterdamu, w którym jest profesorem zarządzania międzykulturowego i kieruje zakładem nauk o organizacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi Rotterdam School of Management. Kształcił się w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Prowadził wykłady i badania naukowe w Chinach, Egipcie, Kzachstanie, Chorwacji, Estonii, Wielkiej Brytanii i Namibii. W centrum jego zainteresowań znajduje się kontrkultura młodzieżowa w Polsce i na świecie, problemy tożsamości w popkulturze oraz kulturowa trwałość instytucji. Magala jest autorem wielu prac z pogranicza filozofii, socjologii i kulturoznawstwa, takich jak: Od hunwejbinów do dyskoteki (1987), Polski teatr studencki jako element kontrkultury (1988), Georg Simmel (1980), Class Struggle in the Classless Poland (1982; wyd. pol. Walka klas w bezklasowej Polsce, ECS, Gdańsk 2012), Kompetencja międzykulturowa (2005, wyd. pol.: 2011).


Wykład 12

Prof. Jacek Dominiczak Miasto i przestrzeń dialogu
(21 listopada 2012)

Jacek Dominiczak jest architektem i profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na której prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich. Zajmuje się teorią i metodologią projektowania dialogicznego. Jest autorem koncepcji Przestrzeni Dialogicznej (Miasto Dialogiczne, Architektura Dialogiczna) oraz Kodu Tożsamości Lokalnej – narzędzia projektowania miejskiej przestrzeni kulturowej. W 2004 roku reprezentował Polskę na 9. Międzynarodowej Wystawie Architektury organizowanej przez Biennale w Wenecji, podczas której prezentował pracę Delay(er)ing Facade, zbudowaną wspólnie z malarzem video-fresków Dominikiem Lejmanem (współpraca techniczna: Monika Zawadzka i Marek Zygmunt). Był wizytującym profesorem w Europie i Ameryce Północnej, w tym m.in. na Universidade da Beira Interior, Covilha (Portugalia, 2006–10); Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Queretaro (Meksyk, 1998); University of Michigan, Ann Arbor (USA, 1992); Carnegie Mellon University, Pittsburgh (USA, 1991 i 1993–97). Jest beneficjentem Programu Fulbrighta (1991) i Fundacji Kościuszkowskiej (1992).


Wykład 11

Prof. Paweł Śpiewak Zniszczona przestrzeń polskiej rozmowy
(25 października 2012)

Paweł Śpiewak jest socjologiem i historykiem idei. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Zakładem Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Od października 2011 roku dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się teorią demokracji, historią myśli politycznej, filozofią społeczną oraz przemianami w Europie Środkowo-Wschodniej. Badacz i popularyzator myśli konserwatywno-liberalnej. Jako publicysta często komentuje sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Współzałożyciel podziemnego miesięcznika „Res Publica”, obecnie zasiada w kolegium redakcyjnym kwartalnika „Przegląd Polityczny”. Posiada stałą kolumnę w „Tygodniku Powszechnym”, publikuje w dziennikach i tygodnikach opinii, stale współpracuje z tygodnikiem internetowym „Kultura Liberalna”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Collegium Invisibile. Był posłem na Sejm V kadencji . Opublikował m.in.: Obietnice demokracji (2004), Pamięć po komunizmie (2005), Żydokomuna (2012), Pięć ksiąg Tory (2012).


Wykład 10

Prof. Tomasz Szkudlarek Edukacja, polityka i tożsamość
(23 maja 2012)

Tomasz Szkudlarek jest pedagogiem, prof. dr. hab., kieruje Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki oraz Studiami Doktoranckimi w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnio realizowane przez niego projekty badawcze dotyczą kulturowych praktyk formowania podmiotu, teorii konfliktu w polityce i edukacji (we współpracy z międzynarodową siecią SCAPE) oraz etycznych i pedagogicznych aspektów teorii tożsamości E. Laclau. Autor m.in.: The Problem of Freedom in Postmodern Education (London, Westport 1993), Media: Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu (Kraków 1998, 2009), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu (Kraków 1993, 2009), współautor pracy Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury (Gdańsk 2012) oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach i pracach zbiorowych.


Wykład 9

Prof. Stanisław Filipowicz Polityka i pop-kultura. Demokracja i zaprzepaszczony sens Oświecenia
(14 maja 2012)

Stanisław Filipowicz jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, filozofem polityki i historykiem myśli politycznej, dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora i habilitację uzyskał w dziedzinie nauk politycznych. W 1991 otrzymał tytuł profesora. Stanisław Filipowicz jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych. W swojej pracy badawczej zajmuje się historią idei politycznych, tradycją liberalną, problematyką Oświecenia oraz kryzysem demokracji w epoce nowoczesnej i ponowoczesnej. Do jego najważniejszych publikacji należą: Mit i spektakl władzy (1988), O demokracji bez złudzeń i sentymentów (1992), Twarz i maska (1998), Historia myśli polityczno-prawnej (2001), Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu (2007), Prawda i wola złudzenia (2011).


Wykład 8

Piotr Duda Dlaczego rynek pracy potrzebuje związków zawodowych?
(18 kwietnia 2012)

Piotr Duda jest przewodniczącym NSZZ Solidarność od października 2010 roku. Członkiem Solidarności został w 1980 roku, kiedy rozpoczął pracę jako tokarz w Hucie Gliwice. W latach 1981-1983 odbył służbę wojskową w elitarnej 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej i uczestniczył w misji ONZ w Syrii. Po powrocie kontynuował pracę w Hucie Gliwice. W roku 2002 zwyciężył w wyborach na przewodniczącego Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i pełnił tę funkcję do 2010 roku. Od 8 lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Od 1998 roku jest prezesem Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy - największej w regionie pozarządowej instytucji zajmującej się organizacją letniego wypoczynku dla dzieci. Jest też członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Odznaczony Medalem w Służbie Pokoju nadanym przez Sekretarza ONZ oraz Złotym Medalem MON Za Zasługi dla Obronności Kraju.

galeria zdjęć

Wykład 7

Prof. Leszek Koczanowicz Demokracja, dialog i wspólnota krytyczna
(9 listopada 2011)

Leszek Koczanowicz jest profesorem filozofii i wykładowcą wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Jego zainteresowania skoncentrowane są wokół filozofii kultury oraz kultury współczesnej i sztuki. Był wykładowcą na State University of New York w Buffalo (1998/99, 2000/01) oraz Columbia University (2004/05). Do jego najważniejszych publikacji należą: Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalnePolitics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland (2008, wyd. polskie: Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, 2009), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzachWspółczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji (2011, wspólnie z Rafałem Włodarczykiem). W roku 2011 otrzymał prestiżowe subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

galeria zdjęć

 

Wykład 6

Prof. Jeffrey Goldfarb Tworząc na nowo kulturę demokratyczną
(6 października 2011)

Jeffrey C. Goldfarb jest profesorem socjologii z prestiżowej New School for Social Research w Nowym Jorku, zajmuje się kulturą polityczną i socjologią mediów. To wieloletni badacz związków kultury i polityki w Europie Środkowej, w tym polskiego teatru studenckiego i opozycji demokratycznej. W swoich najnowszych badaniach skupia się na koncepcji polityki drobnych spraw, pokazując fundamentalną rolę potencjału politycznego, który obecny jest w codziennych kontaktach międzyludzkich. Zdaniem Goldfarba ten potencjał, który prowadzi do budowania alternatywnej kultury politycznej w społeczeństwie, zdolny jest przekształcić rzeczywistość polityczną państw i regionów świata. W ostatnich latach Goldfarb inspiruje się szczególnie pracami Hannah Arendt, Irvinga Goffmana i Michela Foucault. W swojej najnowszej książce „Reinventing Political Culture" (2011), obrazuje zmiany społeczne na przykładzie polskiej Solidarności, wyborów prezydenckich Baracka Obamy oraz konfliktu palestyńskiego.

galeria zdjęć

 

Wykład 5

Prof. Alain Touraine Od narodowych do globalnych ruchów społecznych
(20 maja 2011)

Alain Touraine (1925) to jeden z najwybitniejszych znawców ruchów społecznych na świecie, twórca i wieloletni dyrektor Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznej w paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales, a także członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. Jest przedstawicielem socjologii działania i twórcą metody interwencji socjologicznej, w której badacz staje się mediatorem między działaczami danego ruchu społecznego. Zasłynął m.in. z badań polskiej Solidarności pt. Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, które wznowione zostały niedawno nakładem Europejskiego Centrum Solidarności. Alain Touraine zajmował się analizami ruchów narodowowyzwoleńczych oraz robotniczych w Ameryce Łacińskiej i społeczeństwach postindustrialnych Europy, w ostatnich latach podejmuje problematykę płci oraz krytykę współczesnej demokracji. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Księcia Asturii w dziedzinie Komunikacji i Działania na Rzecz Ludzkości (2010).Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą: Sociologie de l'action (1965), La Société post-industrielle. Naissance d'une société (1969), Le Retour de l'acteurLa Parole et le sang (1988), Le Monde des femmes (2006). W roku 2010 w języku polskim ukazały się jego trzy prace: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981 (1982), O socjologii (1974) oraz Samotworzenie się społeczeństwa (1973).

No Flash

galeria zdjęć

 

Wykład 4

Prof. Tomasz Szlendak Jaka będzie solidarność przyszłości?
(19 maja 2011)

Tomasz Szlendak (1974) doktoryzował się w 2000 roku przedkładając pracę o miłości. Od 2006 roku profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany. Obecnie Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów w kulturze zachodniej, aktywność kulturalną Polaków oraz biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się psychologia ewolucyjna, kognitywistyka, socjoantropologia relacji płciowych, socjologia kultury i socjologia konsumpcji. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka". Autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, redaktor publikacji zbiorowych. Ostatnio opublikował Socjologię rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie (2010). Pisze także do czasopism popularnonaukowych i gazet (Focus, Elle, Gazeta Wyborcza). W 2008 ukazała się jego debiutancka powieść Leven - kryminał, osadzony w realiach średniowiecznego Torunia.

No Flash

galeria zdjęć

 

Wykład 3

Prof. David Ost Na ile Solidarność zwyciężyła? Na ile poniosła klęskę?
(12 maja 2011)

David Ost (1955) jest profesorem politologii w Hobart and William Smith Colleges w stanie Nowy Jork oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wykładał także w prestiżowej nowojorskiej New School for Social Research oraz wielu uniwersytetach europejskich, w tym na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat 70. związany jest z polską opozycją demokratyczną, wokół której koncentrują się jego badania. David Ost jest autorem wielu prac poświęconych przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu demokratyzacji życia politycznego i społecznego, kondycji kapitalizmu oraz sytuacji na rynku pracy i roli związków zawodowych. Uznawany za jednego z wiodących ekspertów w dziedzinie przemian ustrojowych Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989. Jego dyskutowana szeroko w Polsce książka Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie (2005, wyd. pol. 2007), została uhonorowana nagrodą American Association for Advancement of Slavic Studies. Do istotnych prac badawczych w jego dorobku naukowym należą także Solidarity and the Politics of Anti-Politics (1990), oraz Workers After Workers' States (współredakcja, 2001).

No Flash

galeria zdjęć

 

Wykład 2

Jadwiga Staniszkis Polska - po kryzysie czy w kryzysie?
(27 kwietnia 2011)

Jadwiga Staniszkis (1942) uznawana jest za opiniotwórczą ekspertkę światowej klasy w dziedzinie socjologii polityki, teorii socjalizmu i postkomunizmu oraz transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywnie uczestniczyła w działalności opozycyjnej w Polsce, należała do grona ekspertów Solidarności w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Owoc badań nad narodzinami ruchu Solidarność przedstawiła w Samoograniczającej się rewolucji, wydanej nakładem Europejskiego Centrum Solidarności. W swoich najnowszych badaniach skupia się na problemie globalizacji, słabości instytucji państwowych, zmianach paradygmatu procesu integracji europejskiej oraz zjawisku postpolityki. Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich socjologów na świecie. Jako krytyczna obserwatorka wydarzeń politycznych ma znaczący wpływ na kształt polskiego życia publicznego. Otrzymała szereg stypendiów zagranicznych oraz wykładała na wielu prestiżowych uczelniach świata. Została uhonorowana Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za badania nad procesem transformacji w Polsce i na świecie (2004) oraz odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Jej prace tłumaczone i wydawane były w krajach Europy, w Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Do najbardziej znanych książek należą m.in.: The Dialectics of Socialist Society: Polish CasePoland's Self-Limiting Revolution (1984), The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe (1992), Ontologia socjalizmu (1988), Postkomunizm (2001), Władza globalizacjiAntropologia władzy (2009).

galeria zdjęć

 

Wykład 1

Ryszard Bugaj Czy potrafimy poradzić sobie z niesprawiedliwością społeczną?
(23 marca 2011)

Ryszard Bugaj (1944) jest politykiem oraz profesorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, na którym obronił także doktorat (Próba reformy systemu finansowania gospodarki w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, 1989). Od 1976 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, publikował w wielu czasopismach opozycyjnych, autor m.in. Uwag o sytuacji gospodarczej kraju (1978). Bugaj był aktywnym działaczem Solidarności, członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych, kierownikiem zespołu spraw ogólnogospodarczych i zespołu reformy gospodarczej. Wraz z Waldemarem Kuczyńskim przygotował projekt programu gospodarczego Solidarności (1981). Od roku 1988 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w roku 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W latach 1989-1997 był posłem na Sejm RP. Od roku 1990 angażował się w tworzenie polskiej lewicy, był współzałożycielem i przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Solidarność Pracy, a także wieloletnim przewodniczącym partii Unia Pracy. Po przeobrażeniach gospodarczych po roku 1989 stanął na stanowisku krytyki neoliberalnej polityki ekonomicznej Leszka Balcerowicza postulując zwiększenie roli państwa w gospodarce. W latach 2009-10 pełnił funkcję doradcy społecznego Prezydenta RP ds. ekonomicznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007). Jest autorem wielu prac poświęconych reformom ekonomicznym po roku 1989, wydał m.in. Dylematy finansów publicznych: przekształcenia w gospodarce polskiej (2002), Komercjalizacja opiekuńczego państwa: polskie koncepcje i pierwsze doświadczenia (2003). Opublikował także wspomnienia pt. O sobie i innych (2010).

 

galeria zdjęć

 

Patronat medialny:

 

 

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl