21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | wystawa grafik z postulatami


fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | kampania społeczna
O jakiej Polsce marzą i czego nie akceptują zarówno w małej codzienności, jak i w dużej polityce? – młodzi z Trójmiasta sformułowali 21 postulatów. 21 twórców nadało im formę graficzną i tak powstała kampania społeczna. Zachęcamy uczniów, nauczycieli, biblioteki i domy sąsiedzkie, aby pobierali pliki, drukowali je, publikowali, wykorzystywali w pracy edukacyjnej albo wypożyczyli od ECS wystawę.


Impulsem do powstania 21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI była tragiczna śmierć prezydenta Pawła Adamowicza, a inspiracją – postulaty spisane w Stoczni Gdańskiej na słynnych tablicach z sierpnia 1980. ŚWIĘTO WOLNOŚCI I DEMOKRACJI w 40 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych było dobrym momentem, by wrócić do 21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI. Tak narodził się pomysł na kampanię społeczną, organizowaną przez Europejskie Centrum Solidarności.

Kampania społeczna w przestrzeni miejskiej
21 twórców – wyłonionych w otwartym naborze – treść postulatów przełożyło na język sztuk plastycznych i nowoczesnego projektowania. Każdy z postulatów zyskał wizualną formę. Autorki i autorów plakatów wyróżnia wielość stosowanych technik artystycznych. Dzielą ich miejsca zamieszkania, daty urodzenia i ścieżki edukacji. Łączą zaś autentyczność, wrażliwość i zaangażowanie obywatelskie.
Uczestnicy projektu zostali podzieleni na trzy 7-osobowe zespoły. W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia pracowali nad stworzeniem koncepcji i realizacją projektów. Wspierała ich trójka tutorów, doświadczeni artyści i designerzy, mistrzowie komunikacji wizualnej – Edgar Bąk, Anita Wasik i Ania Witkowska.
W sierpniu 2020 roku plakaty z 21 POSTULATAMI MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI pojawiły się na wiatach przystankowych Trójmiasta oraz w postaci wystawy przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie eksponowane będą do końca września.

Pobierz i działaj!
Utożsamiasz się z treścią postulatów? Dostrzegasz potencjał edukacyjny projektu? Chcesz treść postulatów uczynić przestrzenią dialogu z młodymi? Korzystaj z kompletu plików w wersji cyfrowej. Możesz je pobrać, wydrukować lub opublikować w Internecie. Pamiętaj o zachowaniu praw autorskich!

Kliknij, aby pobrać plakaty  → 21 POSTULATÓW PONAD PODZIAŁAMI

Licencja i prawa autorskie

Projekty graficzne 21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI objęte są licencją Creative Commons, w ramach której możesz rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz ze wskazaniem autora. Utwory zależne możesz popularyzować na licencji identycznej do tej, która obejmuje utwory oryginalne.

Wypożycz wystawę
Chcesz pokazać 21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI w swojej szkole, domu sąsiedzkim, bibliotece czy ośrodku kultury? Przygotowaliśmy mobilną wersję wystawy, którą możesz bezpłatnie wypożyczyć z ECS.


fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

Mobilna wystawa to:
• 23 plansze PCV (21 grafik, opis koncepcji, treść postulatów)
• format planszy: A2 (420 × 594 mm)
• uchwyty montażowe

A może masz zupełnie nowy pomysł na wykorzystanie grafik? Daj nam znać!

KONTAKT
Europejskie Centrum Solidarności, Dział Projektów Obywatelskich
Dorota Brzezińska / koordynatorka projektu
tel. 506 195 420 / e-mail: d.brzezinska@ecs.gda.pl
Aneta Lehmann
tel. 516 283 659 / e-mail: a.lehmann@ecs.gda.pl

21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | autorzy projektu

autorki i autorzy postulatów / reprezentacja zespołu Młodzi Ponad Podziałami: Julia Borzeszkowska, Maciej Hoffmann, Jakub Retyk
autorki i autorzy projektów graficznych / Vladyslav Boyko, Dominika Chmielewska, Sylwia Doli Doliszna, Agata Dudzińska, Adrian Dziama, Ola Galewicz, Berenika Godlewska, Piotr Kaczmarek, Karo Koto, Magda creepart Kowalska, Sławomir Jakub Krzyżak, Alicja Kultys, Rafał Kwiczor, Krzysiek Oleksiak, Dominika Padoł, Franco Polon, Joanna Rzezak, Joanna Sieczko, Kasia Sokołowska, Karolina Wiśniewska, Aleksander Znosko
opieka artystyczna / Edgar Bąk, Anita Wasik, Ania Witkowska
opieka redakcyjna / Paweł Sitkiewicz
realizacja i współpraca / zespół Europejskiego Centrum Solidarności: Dorota Brzezińska, Magdalena Fryze-Seroka, Iwona Katarzyńska-Czaplewska, Aneta Lehmann, Zuzanna Marcińczyk, Patrycja Medowska, Magdalena Mistat, Agnieszka Wichrowska
patronat / Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
partner / Młodzi Ponad Podziałami 

21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | treść postulatów
My, młodzi, czujemy potrzebę zatroszczenia się o przyszłość kraju. Jesteśmy świadomi naszych różnic. Wierzymy, że dialog i wzajemny szacunek decydują o lepszej przyszłości. Marzy nam się Polska dla wszystkich – niezależnie od tego, jak każdy i każda z nas patrzy na świat. Nienawiść i nietolerancja to narzędzia proste w użyciu, ale przynoszące wyłącznie negatywne skutki. Nie chcemy ich ani w życiu codziennym, ani w polityce, ani w sferze kultury i mediów.
My, młodzi, jesteśmy ponad podziałami. Zależy nam na dobru Polski, świata i planety. Chcemy się angażować w sprawy dla nas ważne. Dlatego nic o nas bez nas – młodych.
1. Apelujemy o podniesienie poziomu debaty publicznej.
2. Nie chcemy, by politycy celowo pogłębiali podziały w społeczeństwie.
3. Żądamy niezależnych i obiektywnych mediów publicznych.
4. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem.
5. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad miejskich oraz samorządów uczniowskich.
6. Domagamy się kształcenia obywatelskiego na wszystkich etapach edukacji.
7. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
8. Apelujemy o szerzenie tolerancji w społeczeństwie.
9. Nie chcemy, aby wolność słowa była pretekstem do krzywdzenia drugiego człowieka.
10. Prosimy, by na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.
11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.
12. Zaprzestańmy dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.
13. Żądamy równouprawnienia płci.
14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych.
15. Skończmy z szerzeniem piętnujących stereotypów w społeczeństwie.
16. Domagamy się, by placówki szkolne w godzinach popołudniowych oferowały zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne i sportowe.
17. Apelujemy o większą dostępność miejsc, które mogą posłużyć integracji młodzieży.
18. Chcemy, by młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i polityczne.
19. Apelujemy do polityków o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieingerowanie w ich działalność.
20. Domagamy się szacunku dla środowiska naturalnego, które jest dobrem wspólnym.
21. Nic o nas bez nas – młodych.