FORUM EUROPEJSKIE

FORUM EUROPEJSKIE to działania mające na celu wzmocnienie solidarności wśród Europejczyków. W ramach tego programu realizowane są projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz historyczne. Uczestnicy FORUM EUROPEJSKIEGO rozwijają kompetencje dziennikarskie i naukowe w trakcie AKADEMII SOLIDARNOŚCI, spotykają się z autorami najlepszych publikacji nominowanych do nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY, a także dyskutują o kondycji Unii Europejskiej i jej mieszkańców podczas forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ. Troska o solidarność europejską jest podzielana również podczas innych konferencji, debat, warsztatów czy wizyt studyjnych odbywających się w Europejskim Centrum Solidarności.