„Feministyczny aktywizm w małych miasteczkach” to projekt naukowy realizowany przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Institut für Protest- und Bewegungsforschung finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Celem projektu jest przyjrzenie się działaniom pro-kobiecym w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców) w Polsce i w Niemczech Wschodnich. Projekt ma na celu przedstawienie charakterystyki takich działań oraz odpowiedzieć na pytania o charakter aktywizmu pro-kobiecego w małych miastach, wypełniając zaskakującą lukę w badaniach nad ruchami społecznymi.
Podczas protestów kobiet w ostatnich latach wyraziło swoje poglądy nowe pokolenie polityczne: według badań pilotażowych działaczki charakteryzuje szersze rozumienie ich działalności, co prowadzi m.in. do większej interakcji z innymi ruchami, np. antyfaszyzmem, oraz do większego skupienia się na lokalnych niż globalnych problemach. Język i punkty odniesienia użyte do formułowania postulatów również różnią się od poprzednich ruchów kobiet.