Gdańskie Wykłady Solidarności to oferta naukowo-dydaktyczna wykładów publicznych, realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności. Na cykl składają się wykłady intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnozy aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście mają za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo na tle europejskich i globalnych przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wykłady skierowane są nie tylko do studentów i środowisk akademickich, lecz do wszystkich zainteresowanych publiczną refleksją nad dotykającymi obywateli problemami.

Kontrrewolucja u bram to nowy temat cyklu Gdańskich Wykładów Solidarności. Z jego pomocą̨ diagnozujemy radykalne przemiany kultury politycznej w Polsce i nowe mobilizacje społeczne, które dzieją̨ się̨ na naszych oczach. Do refleksji zapraszamy wiodące postaci życia intelektualnego.

Wykłady transmitowane są̨ na żywo na profilu ECS na Facebooku, a ich nagrania udostępniane zarówno na niniejszej stronie, jak też na kanale ECS na YouTube.